2.24. Sprawdź, które z podanych liczb są rozwiązaniami równania: a) 2|x| = 6; matrix -6&0,-3,3\\ 1=-6&0,-4, matrix c) |x – 2| = – 6 2

2.24. Sprawdź, które z podanych liczb są rozwiązaniami równania: a) 2|x| = 6; matrix -6&0,-3,3\\ 1=-6&0,-4, matrix c) |x – 2| = – 6 2