2.2. Oblicz wartość danego wyrażenia. Oceń, jaką liczbą – wymierną mierną – jest wynik obliczeń.

 2.2. Oblicz wartość danego wyrażenia. Oceń, jaką liczbą – wymierną mierną – jest wynik obliczeń.