2.3. Oblicz wartość danego wyrażenia. Oceń, jaką liczbą – wymierną mierną – jest wynik obliczeń.

2.3. Oblicz wartość danego wyrażenia. Oceń, jaką liczbą – wymierną mierną – jest wynik obliczeń.