2.28. Oblicz granice: a) lim x + infty sqrt x+1 – sqrt 2x+5 x c) lim x – infty ( sqrt x^ 2 +5x+1 – sqrt x^ 2 +1 ) e) lim x – infty (|x+5|-|6-x|) b) d) f) lim x infty sqrt x^ 2 +x+5 2x-1 lim x – infty sqrt 4x^ 2 -2x+7 9-3x lim x – infty |3x-2| x-1 b) lim x infty sqrt 2-4x – sqrt 1-x sqrt -x d) lim x infty ( sqrt x^ 2 +7 – sqrt x^ 2 -1 ) f) lim x + infty (|7-x|-|3+x|)

2.28. Oblicz granice: a) lim x + infty sqrt x+1 – sqrt 2x+5 x c) lim x – infty ( sqrt x^ 2 +5x+1 – sqrt x^ 2 +1 ) e) lim x – infty (|x+5|-|6-x|) b) d) f) lim x infty sqrt x^ 2 +x+5 2x-1 lim x – infty sqrt 4x^ 2 -2x+7 9-3x lim x – infty |3x-2| x-1 b) lim x infty sqrt 2-4x – sqrt 1-x sqrt -x d) lim x infty ( sqrt x^ 2 +7 – sqrt x^ 2 -1 ) f) lim x + infty (|7-x|-|3+x|) 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz