2.30. Rozwiąż algebraicznie równanie: a) | |x – 1| = 2 d) |2 + x| = 3 b ) |x – 4| = 0 e) |x – 3| + 7 = 0

2.30. Rozwiąż algebraicznie równanie: a) | |x – 1| = 2 d) |2 + x| = 3 b ) |x – 4| = 0 e) |x – 3| + 7 = 0