2.31. Rozwiąż algebraicznie równanie: a) |x-1,2|-6,8=0 d) 7|- x – 5| = – 21 b) |3,4-x|=0,6 e) 0, 2|x – 1| = 0, 4 2.32. Rozwiąż algebraicznie równanie: a) d) (3|x – 2|)/4 = 1, 5; (4 – |- x + 2|)/3 = 4, 8

 2.31. Rozwiąż algebraicznie równanie: a) |x-1,2|-6,8=0 d) 7|- x – 5| = – 21 b) |3,4-x|=0,6 e) 0, 2|x – 1| = 0, 4 2.32. Rozwiąż algebraicznie równanie: a) d) (3|x – 2|)/4 = 1, 5; (4 – |- x + 2|)/3 = 4, 8