2.34. Rozwiąż równanie: a) |3x + 7| = 2 d) |1 – 2x| = 13 b) |x+2,4|+1,2 3 =1; (|3 – x| – 5, 3)/2 = 8; aligned 1-1|=4\\ -1-1=0\\ -1=0 aligned =0 c) -|2,5+x|=0 f) – 0, 1|- 3 – x| = – 1 c) f) (5|3 + x| – 1, 2)/8 = 0; (6 – 2|- x – 1|)/3 = – 4 b) 3|2sqrt(5) – x| = 21 – 9sqrt(5) d) 0, 2|- x – 5sqrt(2)| = 1/5 + sqrt(2); (|x + 2sqrt(3)| – 2)/(sqrt(3)) = 4 f) b) |25x – 3| = 122 e) |- 8x + 5| = 11 c) |9 – 4x| = 21 f) |- 2 – 5x| = 16

2.34. Rozwiąż równanie: a) |3x + 7| = 2 d) |1 – 2x| = 13 b) |x+2,4|+1,2 3 =1; (|3 – x| – 5, 3)/2 = 8; aligned 1-1|=4\\ -1-1=0\\ -1=0 aligned =0 c) -|2,5+x|=0 f) – 0, 1|- 3 – x| = – 1 c) f) (5|3 + x| – 1, 2)/8 = 0; (6 – 2|- x – 1|)/3 = – 4 b) 3|2sqrt(5) – x| = 21 – 9sqrt(5) d) 0, 2|- x – 5sqrt(2)| = 1/5 + sqrt(2); (|x + 2sqrt(3)| – 2)/(sqrt(3)) = 4 f) b) |25x – 3| = 122 e) |- 8x + 5| = 11 c) |9 – 4x| = 21 f) |- 2 – 5x| = 16