2.35. Rozwiąż równanie graficznie, szkicując wykres odpowiedniej funkcji. a) |x + 4| = 2 d – |x – 1| =

2.35. Rozwiąż równanie graficznie, szkicując wykres odpowiedniej funkcji. a) |x + 4| = 2 d – |x – 1| =