...

2.35. Określ, czy podana liczba jest dodatnia, ujemna czy równa zero. log, 7 log, 3+log, 8 log, 3+ log, 5 log, 15 b) 2 √2 c) log √2-log, 6 log, 11-log, 17 log, √3+logos 2 log, √11-log, √5

2.35. Określ, czy podana liczba jest dodatnia, ujemna czy równa zero. log, 7 log, 3+log, 8 log, 3+ log, 5 log, 15 b) 2 √2 c) log √2-log, 6 log, 11-log, 17 log, √3+logos 2 log, √11-log, √5

Zobacz!