2.39. Podaj przykład nierówności z wartością bezwzględną, której zbiorem roz wiązań jest: a) zbiór pusty c) zbiór liczb rzeczywistych b) zbiór jednoelementowy d) zbiór R-\ 3\

2.39. Podaj przykład nierówności z wartością bezwzględną, której zbiorem roz wiązań jest: a) zbiór pusty c) zbiór liczb rzeczywistych b) zbiór jednoelementowy d) zbiór R-\ 3\