2.40. Rozwiąż nierówność, korzystając z odległości między liczbami na osi liczbowej. a) |x| < 4 d) |x| <= 2 b) |x| >= 6 e) |x| – 5 <= 3 c) |x| > 9 f) 2|x| – 2sqrt(3) > 0

2.40. Rozwiąż nierówność, korzystając z odległości między liczbami na osi liczbowej. a) |x| < 4 d) |x| <= 2 b) |x| >= 6 e) |x| – 5 <= 3 c) |x| > 9 f) 2|x| – 2sqrt(3) > 0