2.41. Rozwiąż nierówność, korzystając z odległości między liczbami na osi liczbowej. a) |x – 4| < 3 d) 4 - |1 - x| >= 0 b) |x + 1| <= 2 e) |3 - x| - 1 <= 0 c) |x - 2| > 0 f) |5 + x| – 2 > 0

2.41. Rozwiąż nierówność, korzystając z odległości między liczbami na osi liczbowej. a) |x – 4| < 3 d) 4 – |1 – x| >= 0 b) |x + 1| <= 2 e) |3 – x| – 1 <= 0 c) |x – 2| > 0 f) |5 + x| – 2 > 0