2.42. Rozwiąż nierówność, korzystając z odległości między liczbami na osi liczbowej. a) |x + 1| – 2 > 0 d) 0 < 4 - |x - 4| b) 1 - |x - 1| <= 0 e) - |9 - x| >= – 3 c) – 3|x| + 8 > 2 f) 3 – 3|6 + x| < 0

 2.42. Rozwiąż nierówność, korzystając z odległości między liczbami na osi liczbowej. a) |x + 1| – 2 > 0 d) 0 < 4 – |x – 4| b) 1 – |x – 1| <= 0 e) – |9 – x| >= – 3 c) – 3|x| + 8 > 2 f) 3 – 3|6 + x| < 0