2.43. Zapisz nierówność z wartością bezwzględną, jeśli dany jest jej zbiór rozwiązań. a) (- 9, 9) b) (- infty,- sqrt 3 ) cup( sqrt 3 ,+ infty) d) (- infty,-4) cup(2,+ infty) e) (- infty,5) cup(7,+ infty) B) langle-9,5 rangle h) (2 – sqrt(3), 2 + sqrt(3)) c) (- 4, 12); langle0,10 rangle f) i) (- 2pi, 4pi) .

2.43. Zapisz nierówność z wartością bezwzględną, jeśli dany jest jej zbiór rozwiązań. a) (- 9, 9) b) (- infty,- sqrt 3 ) cup( sqrt 3 ,+ infty) d) (- infty,-4) cup(2,+ infty) e) (- infty,5) cup(7,+ infty) B) langle-9,5 rangle h) (2 – sqrt(3), 2 + sqrt(3)) c) (- 4, 12); langle0,10 rangle f) i) (- 2pi, 4pi) .