...

2.42. Zbadaj, czy istnieje taka liczba a, dla której funkcja f(x)= x^ 2 -9 |x|-3 , jeśli x ne3^ x ne-1 a, jeśli x=3 vee x=-3 jest ciągla w punktach -3 | 3 .

 2.42. Zbadaj, czy istnieje taka liczba a, dla której funkcja f(x)= x^ 2 -9 |x|-3 , jeśli x ne3^ x ne-1 a, jeśli x=3 vee x=-3 jest ciągla w punktach -3 | 3 .

Zobacz!

Dodaj komentarz