2.45. Rozwiąż algebraicznie nierówność: a) |x+1,4|-8,4<=0 d) 10|x-1,3|<18 b) 0>1,4-|2,6-x| e) |0,3x+1|<=0

2.45. Rozwiąż algebraicznie nierówność: a) |x+1,4|-8,4<=0 d) 10|x-1,3|<18 b) 0>1,4-|2,6-x| e) |0,3x+1|<=0

Chcę dostęp do Akademii!