2.46. Rozwiąż algebraicznie nierówność: a) |x – sqrt(2)| < 1 d) |3 - x| < 2 - sqrt(6) b) |sqrt(3) + x| >= 2sqrt(3) e) |x – sqrt(2) + 1| > 1

2.46. Rozwiąż algebraicznie nierówność: a) |x – sqrt(2)| < 1 d) |3 – x| < 2 – sqrt(6) b) |sqrt(3) + x| >= 2sqrt(3) e) |x – sqrt(2) + 1| > 1