2.47. Rozwiąż algebraicznie nierówność: a) |3x + 13| <= 100 d) |17 - 6x| >= 5

2.47. Rozwiąż algebraicznie nierówność: a) |3x + 13| <= 100 d) |17 – 6x| >= 5 

Chcę dostęp do Akademii!