2.49. Zbiór A jest zbiorem rozwiązań nierówności 3 – |x + 3| > 0 zaś zbiór B zbiorem rozwiązań nierówności |x + 4| >= 1 . B- a) Wypisz wszystkie liczby parzyste należące do zbioru A. b) Podaj przykład liczby wymiernej, która nie należy do zbioru B. A cap B i B-A . c) Wyznacz zbiory: An

2.49. Zbiór A jest zbiorem rozwiązań nierówności 3 – |x + 3| > 0 zaś zbiór B zbiorem rozwiązań nierówności |x + 4| >= 1 . B- a) Wypisz wszystkie liczby parzyste należące do zbioru A. b) Podaj przykład liczby wymiernej, która nie należy do zbioru B. A cap B i B-A . c) Wyznacz zbiory: An