2.50. Zbiór A jest zbiorem rozwiązań nierówności 4 4 – 2|x| > 0 zaś zbiór B-zbio- rem rozwiązań nierówności |x + 1| – 2 <= 0 a) Zaznacz na osi liczbowej zbiory A|B . b) Wypisz wszystkie liczby naturalne należące do zbioru A cup B . c) Podaj przykład liczby niewymiernej należącej do zbioru B - A . d) Wyznacz zbiór A A^ prime cap B^ prime .

2.50. Zbiór A jest zbiorem rozwiązań nierówności 4 4 – 2|x| > 0 zaś zbiór B-zbio- rem rozwiązań nierówności |x + 1| – 2 <= 0 a) Zaznacz na osi liczbowej zbiory A|B . b) Wypisz wszystkie liczby naturalne należące do zbioru A cup B . c) Podaj przykład liczby niewymiernej należącej do zbioru B – A . d) Wyznacz zbiór A A^ prime cap B^ prime .