2.51. Wyznacz wszystkie liczby całkowite spełniające jednocześnie dwie nierówności: a) |x-2|<3 i 3-|x|>0 c) |x-1,2|<=4 i-2+|x|<=0 Rozwiąż nierówność podwójną: a)|x-2|<3<|x-1|+1 2.52. b) |x + 1| >= 4i|x – 2| – 4 < 0 d) 2|x-0,4|<5 i|x+0,1|-0,4<=0 b) 2 - |x + 1| <= 2|1 + x| <= 4

2.51. Wyznacz wszystkie liczby całkowite spełniające jednocześnie dwie nierówności: a) |x-2|<3 i 3-|x|>0 c) |x-1,2|<=4 i-2+|x|<=0 Rozwiąż nierówność podwójną: a)|x-2|<3<|x-1|+1 2.52. b) |x + 1| >= 4i|x – 2| – 4 < 0 d) 2|x-0,4|<5 i|x+0,1|-0,4<=0 b) 2 – |x + 1| <= 2|1 + x| <= 4