2.53. Oblicz: b) (3-5) c) (sqrt(2) – 4) ^ 2 d) (sqrt(7) – 5) ^ 2 +) (2sqrt(2) – 3sqrt(3)) ^ 2 ) (3sqrt(5) – 4sqrt(6)) ^ 2 h) (2sqrt(10) – 5sqrt(2)) ^ 2 a) (2 – sqrt(5))(2 + sqrt(5)) c) (4 – sqrt(2))(sqrt(2) + 4) e) (3 – 2sqrt(2))(3 + 2sqrt(2)) g) (1 – 4sqrt(5))(1 + 4sqrt(5))

2.53. Oblicz: b) (3-5) c) (sqrt(2) – 4) ^ 2 d) (sqrt(7) – 5) ^ 2 +) (2sqrt(2) – 3sqrt(3)) ^ 2 ) (3sqrt(5) – 4sqrt(6)) ^ 2 h) (2sqrt(10) – 5sqrt(2)) ^ 2 a) (2 – sqrt(5))(2 + sqrt(5)) c) (4 – sqrt(2))(sqrt(2) + 4) e) (3 – 2sqrt(2))(3 + 2sqrt(2)) g) (1 – 4sqrt(5))(1 + 4sqrt(5))