2.59. Doprowadź wyrażenie do najprostszej postaci, a następnie oblicz jego wartość dla podanych obok wartości zmiennych: a) (4 + 3y)(4 – 3y) – (4 – y) ^ 2 b) (3x + 1)(3x + 1) + (1 + 5x)(1 – 5x) c) (a + 0, 2) ^ 2 – (a – 0, 2) ^ 2 y = 0, 5 x = 0, 1 a = 50 d) 16(0, 25 + 0, 5b) * (0, 25 – 0, 5b) – 4 * (2b – 1) ^ 2 – 16b b = – sqrt(2) e) (2a-b)^ 2 – ( 1 2 a-1 ) ( 1 2 a+1 )-(4a^ 2 +b^ 2 ); f) 3 * (1 – 3x) ^ 2 + (- 1)(3x – 5) * (5 + 3x) – 2 * (3x + 2) ^ 2 ; g) (sqrt(3) – sqrt(2b))(3 + 2b) * (sqrt(3) + sqrt(2b)) ; h) (sqrt(2) – sqrt(3x))(sqrt(2) + sqrt(3x)) * (2 + 3x) ; a = 0, 2 b = – 0.25 x = 1/6 b = sqrt(3) x = 2sqrt(2) b) (- 4x + 3y) ^ 2 e) (- x ^ 2 + 1)(- x ^ 2 – 1) c) (- 2a – 5b) ^ 2 f) big[6d+ big(-5b big) big]^ 2 h) (5 – sqrt(5) * x)(sqrt(5) * x – 5) ) (x ^ 3 + sqrt(2))(- sqrt(2) – x ^ 3)

 2.59. Doprowadź wyrażenie do najprostszej postaci, a następnie oblicz jego wartość dla podanych obok wartości zmiennych: a) (4 + 3y)(4 – 3y) – (4 – y) ^ 2 b) (3x + 1)(3x + 1) + (1 + 5x)(1 – 5x) c) (a + 0, 2) ^ 2 – (a – 0, 2) ^ 2 y = 0, 5 x = 0, 1 a = 50 d) 16(0, 25 + 0, 5b) * (0, 25 – 0, 5b) – 4 * (2b – 1) ^ 2 – 16b b = – sqrt(2) e) (2a-b)^ 2 – ( 1 2 a-1 ) ( 1 2 a+1 )-(4a^ 2 +b^ 2 ); f) 3 * (1 – 3x) ^ 2 + (- 1)(3x – 5) * (5 + 3x) – 2 * (3x + 2) ^ 2 ; g) (sqrt(3) – sqrt(2b))(3 + 2b) * (sqrt(3) + sqrt(2b)) ; h) (sqrt(2) – sqrt(3x))(sqrt(2) + sqrt(3x)) * (2 + 3x) ; a = 0, 2 b = – 0.25 x = 1/6 b = sqrt(3) x = 2sqrt(2) b) (- 4x + 3y) ^ 2 e) (- x ^ 2 + 1)(- x ^ 2 – 1) c) (- 2a – 5b) ^ 2 f) big[6d+ big(-5b big) big]^ 2 h) (5 – sqrt(5) * x)(sqrt(5) * x – 5) ) (x ^ 3 + sqrt(2))(- sqrt(2) – x ^ 3)