2.6. Wpisz w kratkę odpowiedni wykładnik potęgi: a) c) f) (- 2/5) ^ 3 * i – (2/5) ^ 3 – 1/(2 ^ 0) * i * (- 1) ^ 25 (2/5) ^ 5 * (6 1/4) ^ 3 (- 2, 8) ^ 6 * (25/49) ^ 3 (0, 7) ^ 2 * (21/100) ^ 4 9 (- 0, 25) ^ 10 / (- 10/(4 ^ 10)) c) f) c) (32 ^ 3) ^ 5 / (64 ^ 4) f) [(0, 4) ^ 5 / ((0, 8) ^ 5)] ^ 6 * 16 ^ 9 c) (3 ^ 5 * 9) ^ 2 * 81 (18 ^ 2 * 81 ^ 3) ^ 2 / ((4 * 3 ^ 15) ^ 2) f) Średnica Słońca wynosi 1 390 000 km, czyli 1,39*10^ Box km . b) Ziemia jest oddalona od Słońca o 150 milionów kilometrów, czyli o 1,5*10-km c) f) (- 3 1/5) ^ 3 / ((1 3/5) ^ 3) c) Neptun jest oddalony od Słońca o około 4,5 miliarda kilometrów, czyli 0,45-10^ Box km . d) Odległość między Słońcem a 77,8*10^ Box km .

2.6. Wpisz w kratkę odpowiedni wykładnik potęgi: a) c) f) (- 2/5) ^ 3 * i – (2/5) ^ 3 – 1/(2 ^ 0) * i * (- 1) ^ 25 (2/5) ^ 5 * (6 1/4) ^ 3 (- 2, 8) ^ 6 * (25/49) ^ 3 (0, 7) ^ 2 * (21/100) ^ 4 9 (- 0, 25) ^ 10 / (- 10/(4 ^ 10)) c) f) c) (32 ^ 3) ^ 5 / (64 ^ 4) f) [(0, 4) ^ 5 / ((0, 8) ^ 5)] ^ 6 * 16 ^ 9 c) (3 ^ 5 * 9) ^ 2 * 81 (18 ^ 2 * 81 ^ 3) ^ 2 / ((4 * 3 ^ 15) ^ 2) f) Średnica Słońca wynosi 1 390 000 km, czyli 1,39*10^ Box km . b) Ziemia jest oddalona od Słońca o 150 milionów kilometrów, czyli o 1,5*10-km c) f) (- 3 1/5) ^ 3 / ((1 3/5) ^ 3)

c) Neptun jest oddalony od Słońca o około 4,5 miliarda kilometrów, czyli 0,45-10^ Box km . d) Odległość między Słońcem a 77,8*10^ Box km .