2.71. Usuń niewymierność z mianownika ułamka: a) e) (21sqrt(5))/(sqrt(5) * 1) (sqrt(2) + 3)/(3 – sqrt(2)) b) f) (3 – sqrt(2))/(sqrt(2) + 2) (4 – 2sqrt(3))/(4 + 2sqrt(3)) c) (sqrt(3) + 4)/(2sqrt(3) + 2) (2sqrt(6) – sqrt(2))/(2sqrt(6) + sqrt(2)) d) h) 2/(sqrt(5) – 3) (2sqrt(6))/(sqrt(6)) (3sqrt(6) – 6)/(3 * 6 * sqrt(6)) (3sqrt(15) + sqrt(3))/(sqrt(3) – 3sqrt(15)) b = sqrt(3) + 2 g)

 2.71. Usuń niewymierność z mianownika ułamka: a) e) (21sqrt(5))/(sqrt(5) * 1) (sqrt(2) + 3)/(3 – sqrt(2)) b) f) (3 – sqrt(2))/(sqrt(2) + 2) (4 – 2sqrt(3))/(4 + 2sqrt(3)) c) (sqrt(3) + 4)/(2sqrt(3) + 2) (2sqrt(6) – sqrt(2))/(2sqrt(6) + sqrt(2)) d) h) 2/(sqrt(5) – 3) (2sqrt(6))/(sqrt(6)) (3sqrt(6) – 6)/(3 * 6 * sqrt(6)) (3sqrt(15) + sqrt(3))/(sqrt(3) – 3sqrt(15)) b = sqrt(3) + 2 g)