2.78. Wyznacz pochodną funkcji: a) f(x) = (4x – 1)(x ^ 5 + 2) c) f(x) = (x ^ 3 + x ^ 2 + x)(x ^ 2 + x + 1) . f(x) = (2sqrt(x) + x ^ 2 + 1)(x – 1/x) e)

2.78. Wyznacz pochodną funkcji: a) f(x) = (4x – 1)(x ^ 5 + 2) c) f(x) = (x ^ 3 + x ^ 2 + x)(x ^ 2 + x + 1) . f(x) = (2sqrt(x) + x ^ 2 + 1)(x – 1/x) e) 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz