2.82. Wyznacz równanie stycznej do wykresu funkcji fw punkcie P, jeśli: a) f(x) = x ^ 2 + 4x – 7, P(1, – 2) c) f(x) = (4x + 2)/(x + 3), P(x, 2) b) f(x) = – 2x ^ 2 + x + 3, P(- 2, – 7) f(x)= 3-x 2x+18 ,P (x 0 , 1 2 ) d) w punkcie f(x) = 1/3 * x ^ 3 – 9x – 1/3 P(-2,y 0 ) . Następnie wyznacz współrzędne drugiego punktu wspólnego tej stycznej 2 wykresem funkcji

2.82. Wyznacz równanie stycznej do wykresu funkcji fw punkcie P, jeśli: a) f(x) = x ^ 2 + 4x – 7, P(1, – 2) c) f(x) = (4x + 2)/(x + 3), P(x, 2) b) f(x) = – 2x ^ 2 + x + 3, P(- 2, – 7) f(x)= 3-x 2x+18 ,P (x 0 , 1 2 ) d) w punkcie f(x) = 1/3 * x ^ 3 – 9x – 1/3 P(-2,y 0 ) . Następnie wyznacz współrzędne drugiego punktu wspólnego tej stycznej 2 wykresem funkcji

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz