...

2.85. Wyznacz równanie stycznej p(x 0 , 5 4 ) f(x) = (x ^ 2 – 4)/(x ^ 2 + 2x + 1) do wykresu funkcji f(x)=- lle punktów wspólnych z wykresem funkcji ma ta styczna? f(x) = (x ^ 2)/(x + 2)

2.85. Wyznacz równanie stycznej p(x 0 , 5 4 ) f(x) = (x ^ 2 – 4)/(x ^ 2 + 2x + 1) do wykresu funkcji f(x)=- lle punktów wspólnych z wykresem funkcji ma ta styczna? f(x) = (x ^ 2)/(x + 2) 

Zobacz!

Dodaj komentarz