2.95. Wykonaj wskazane działania i zapisz wynik w postaci potęgi liczby 2: a) 1 (4 ^ 3 * 16 ^ 4)/(64 ^ (3/4)) : 5/32 5 4.83 12/32? – 1 1 1 2 23.43 +(67.3 2)

2.95. Wykonaj wskazane działania i zapisz wynik w postaci potęgi liczby 2: a) 1 (4 ^ 3 * 16 ^ 4)/(64 ^ (3/4)) : 5/32 5 4.83 12/32? – 1 1 1 2 23.43 +(67.3 2)