...

2.97. Wyznacz dziedzinę funkcji f. d) -1 8-x a) f(x)=log,.s(x-4)+√6-2x b) f(x)= log (9-x) 2-4 c) f(x)=log, 1-log, (x²-5x+6) e) f(x)=√in(x-3)-In(8-x) d) f(x)= log 1)/(x) = in in(x-1)]

2.97. Wyznacz dziedzinę funkcji f. d) -1 8-x a) f(x)=log,.s(x-4)+√6-2x b) f(x)= log (9-x) 2-4 c) f(x)=log, 1-log, (x²-5x+6) e) f(x)=√in(x-3)-In(8-x) d) f(x)= log 1)/(x) = in in(x-1)]

Zobacz!