2.98. Wyznacz ekstrema lokalne (o ile istnieją) funkcji f: a) f(x) = (x ^ 2)/(|x| – 4) c) f(x)= x^ 2 x+17-2x| b) f(x)= x^ 2 x+12x-5| d) f(x) = |x ^ 2 + 2x – 3|/(x ^ 2)

2.98. Wyznacz ekstrema lokalne (o ile istnieją) funkcji f: a) f(x) = (x ^ 2)/(|x| – 4) c) f(x)= x^ 2 x+17-2x| b) f(x)= x^ 2 x+12x-5| d) f(x) = |x ^ 2 + 2x – 3|/(x ^ 2) 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz