2. Liczba dodatnia x jest o 25% mniejsza od liczby dodatniej y. Zależność między liczbami dodatnimi x i y opisuje równanie: A. x+25\%x=y B. x – y = 0, 25

2. Liczba dodatnia x jest o 25% mniejsza od liczby dodatniej y. Zależność między liczbami dodatnimi x i y opisuje równanie: A. x+25\%x=y B. x – y = 0, 25