22. Wyznacz wartość a tak, aby podana obok równania liczba była rozwiązaniem tego równania: a) (3x + 1)(x + a) – 3(x – 1) * (x – a) = 4 ; 0,5 b) (x+a)^ 2 -(x-a)^ 2 =40; 2 c) (2x-a)(2x+a)-(2x+a)^ 2 =2;-1 d) (x – a)(x + a) – (x – a) ^ 2 = 8 ; 4

22. Wyznacz wartość a tak, aby podana obok równania liczba była rozwiązaniem tego równania: a) (3x + 1)(x + a) – 3(x – 1) * (x – a) = 4 ; 0,5 b) (x+a)^ 2 -(x-a)^ 2 =40; 2 c) (2x-a)(2x+a)-(2x+a)^ 2 =2;-1 d) (x – a)(x + a) – (x – a) ^ 2 = 8 ; 4