...

22. Wyznacz wzór funkcji liniowej wiedząc, że ta funkcja przyjmuje wartości ujem ne wtedy i tylko wtedy, gdy x € (7, +), a do jej wykresu należy punkt (-1,4)

22. Wyznacz wzór funkcji liniowej wiedząc, że ta funkcja przyjmuje wartości ujem ne wtedy i tylko wtedy, gdy x € (7, +), a do jej wykresu należy punkt (-1,4)

Zobacz!