24. W m ałym zakładzie krawieckim są szyte koszulki, które sprzedaje się do hur towni po 86 zł za sztukę. Związek między kosztem produkcji K(x), a liczbą x uszytych koszulek w ciągu dnia wyraża wzór k(x) = 4x ^ 2 – 2x + 84 maksymalnie 18 koszulek. . Zakład może uszyć dziennie a) Oblicz, ile co najmniej koszulek dziennie powinien szyć ten zakład, aby osiągnął zysk z ich sprzedaży. b) Oblicz, ile koszulek dziennie powinien szyć ten zakład, aby jego dzienny zysk był największy. Jaka jest wartość największego dziennego zysku?

24. W m ałym zakładzie krawieckim są szyte koszulki, które sprzedaje się do hur towni po 86 zł za sztukę. Związek między kosztem produkcji K(x), a liczbą x uszytych koszulek w ciągu dnia wyraża wzór k(x) = 4x ^ 2 – 2x + 84 maksymalnie 18 koszulek. . Zakład może uszyć dziennie a) Oblicz, ile co najmniej koszulek dziennie powinien szyć ten zakład, aby osiągnął zysk z ich sprzedaży. b) Oblicz, ile koszulek dziennie powinien szyć ten zakład, aby jego dzienny zysk był największy. Jaka jest wartość największego dziennego zysku?