...

25. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji y = f(x) . a) Naszkicuj wykres funkcji y=g(x), gdzie g(x) = f(- x) . b) Podaj maksymalne przedziały, w funkcja g jest rosnąca. których . 2 2 y = f(x) 1 2 3 4 5 -4-3-2-1 0 -1 6 7X y = f(x) 3 4 1 -4-3-2-1 1 2 6

25. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji y = f(x) . a) Naszkicuj wykres funkcji y=g(x), gdzie g(x) = f(- x) . b) Podaj maksymalne przedziały, w funkcja g jest rosnąca. których . 2 2 y = f(x) 1 2 3 4 5 -4-3-2-1 0 -1 6 7X y = f(x) 3 4 1 -4-3-2-1 1 2 6

Zobacz!