24. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji y = f(x) a) Naszkicuj wykres funkcji y = g(x) gdzie g(x)=-f(x). b) Podaj zbiór rozwiązań równania g(x) = – 2

24. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji y = f(x) a) Naszkicuj wykres funkcji y = g(x) gdzie g(x)=-f(x). b) Podaj zbiór rozwiązań równania g(x) = – 2