23. Funkcja liniowa f jest określona wzorem f(x) = – 2x + 3 . Napisz wzór funkcji: a) g, której wykres jest symetryczny do wykresu funkcji f względem osi OX, b) h, której wykres jest symetryczny do wykresu funkcji f względem osi OY, k, której wykres jest symetryczny do wykresu funkcji f względem punktu o(0, 0) c)

23. Funkcja liniowa f jest określona wzorem f(x) = – 2x + 3 . Napisz wzór funkcji: a) g, której wykres jest symetryczny do wykresu funkcji f względem osi OX, b) h, której wykres jest symetryczny do wykresu funkcji f względem osi OY, k, której wykres jest symetryczny do wykresu funkcji f względem punktu o(0, 0) c)