22. przesunąć wykres funkcji g wzdłuż osi OY, aby otrzymać Wykres funkcji f f(x) = – 2x ^ 2 przesunięto równolegle o wektor mano wykres funkcji g. Wykaż, że g(x) = – 2x ^ 2 + 4x + 2 . vec v =[1,4] i otrzy

22. przesunąć wykres funkcji g wzdłuż osi OY, aby otrzymać Wykres funkcji f f(x) = – 2x ^ 2 przesunięto równolegle o wektor mano wykres funkcji g. Wykaż, że g(x) = – 2x ^ 2 + 4x + 2 . vec v =[1,4] i otrzy