21. Wykres funkcji liniowej f(x) = 3x + 5 przesunięto o 2 jednostki w prawo i otrzymano wykres funkcji g. a) Podaj wzór funkcji g. b) O jaki wektor można wykres funkcji f? D

21. Wykres funkcji liniowej f(x) = 3x + 5 przesunięto o 2 jednostki w prawo i otrzymano wykres funkcji g. a) Podaj wzór funkcji g. b) O jaki wektor można wykres funkcji f? D