20. Funkcja f jest określona wzorem f w w f(x) = – x ^ 2 + 10 yniku przesunięcia równoległego wykresu funkcji f o 3 jednostki w lewo. . Wykres funkcji g powstał a) Napisz wzór funkcji g. b) Do wykresu funkcji g należy punkt (- 2, a) Oblicz a.

20. Funkcja f jest określona wzorem f w w f(x) = – x ^ 2 + 10 yniku przesunięcia równoległego wykresu funkcji f o 3 jednostki w lewo. . Wykres funkcji g powstał a) Napisz wzór funkcji g. b) Do wykresu funkcji g należy punkt (- 2, a) Oblicz a.