19. Dane są punkty: , B A(0, – 3); B(4, – 1), c(5, 3), D(- 3, – 1) . . Korzystając z własności

19. Dane są punkty: , B A(0, – 3); B(4, – 1), c(5, 3), D(- 3, – 1) . . Korzystając z własności