18. W trójkącie ABC dane są: A(- 5, 2), B(3, – 4), C(1, 5) Wyznacz współrzędne figura ABCD była równoległobokiem. punktu D tak, aby C. -2 oraz 0 D. -4 oraz 2 y y = f(x) -2-1 2 3 4 7 8 9X 5

18. W trójkącie ABC dane są: A(- 5, 2), B(3, – 4), C(1, 5) Wyznacz współrzędne figura ABCD była równoległobokiem. punktu D tak, aby C. -2 oraz 0 D. -4 oraz 2 y y = f(x) -2-1 2 3 4 7 8 9X 5