17. W trójkącie ABC dane są: A(- 7, – 1), B(5, 1) oraz vec BD =[-9,1] gdzie D to śro dek boku AC. Oblicz współrzędne punktu D oraz dugość boku AC.

17. W trójkącie ABC dane są: A(- 7, – 1), B(5, 1) oraz vec BD =[-9,1] gdzie D to śro dek boku AC. Oblicz współrzędne punktu D oraz dugość boku AC.