...

25. Na rysunku obok znajduje się wykres ilustrujący zależność między liczbą litrów benzyny w zbiorniku, a liczbą przejechanych kilometrów przez panią Ewę

25. Na rysunku obok znajduje się wykres ilustrujący zależność między liczbą litrów benzyny w zbiorniku, a liczbą przejechanych kilometrów przez panią Ewę 

Zobacz!