26. Dzień 11 listopada 2018 roku, w stulecie odzyskania wypadł w niedzielę. Jakim dniem tygodnia był dzień 11 listopada 1918 roku? niepodległości przez Polskę, kolejne liczby całkowite x i y, gdzie . Liczba x w wyniku po 6 daje resztę 4. Wyznacz resztę z podzielenia liczby 3(x + y) przez: b) 12

26. Dzień 11 listopada 2018 roku, w stulecie odzyskania wypadł w niedzielę. Jakim dniem tygodnia był dzień 11 listopada 1918 roku? niepodległości przez Polskę, kolejne liczby całkowite x i y, gdzie . Liczba x w wyniku po 6 daje resztę 4. Wyznacz resztę z podzielenia liczby 3(x + y) przez: b) 12