...

26. Na rysunku kres funkcji y = f(x) . jest przedstawiony wy 2 근 a) Naszkicuj wykres funkcji y = g(x) gdzie g(x) = f(x + 2) – 1 . b) Podaj zbiór rozwiązań nierówności g(x) < 0 . -3-2-1 2 4 6 1

26. Na rysunku kres funkcji y = f(x) . jest przedstawiony wy 2 근 a) Naszkicuj wykres funkcji y = g(x) gdzie g(x) = f(x + 2) – 1 . b) Podaj zbiór rozwiązań nierówności g(x) < 0 . -3-2-1 2 4 6 1 

Zobacz!