...

26. W trójkącie prostokątnym ABC przyprostokątne mają długość: AB=8 |AC = 6 cm. Oblicz: a) długość odcinka DE symetralnej boku BC, zawartego w trójkącie ABC, b) długość odcinka CF dwusiecznej kąta ACB. 4 Geometria płaska – okręgi i kota 151

26. W trójkącie prostokątnym ABC przyprostokątne mają długość: AB=8 |AC = 6 cm. Oblicz: a) długość odcinka DE symetralnej boku BC, zawartego w trójkącie ABC, b) długość odcinka CF dwusiecznej kąta ACB. 4 Geometria płaska – okręgi i kota 151

Zobacz!