...

27. W trójkąt ABC wpisano okrąg. Wiedząc, że (AB) = 20 cm, AC = 16 cm oraz (BC = 12 cm, oblicz długości odcinków: a) na jakie punkty styczności podzieliły bok AB, b) na jakie dwusieczna kąta ACB podzielila bok AB.

27. W trójkąt ABC wpisano okrąg. Wiedząc, że (AB) = 20 cm, AC = 16 cm oraz (BC = 12 cm, oblicz długości odcinków: a) na jakie punkty styczności podzieliły bok AB, b) na jakie dwusieczna kąta ACB podzielila bok AB.

Zobacz!