...

28. Objętość graniastosłupa prawidłowego trójkątnego wynosi 720√3 cm³, a wy- sokość graniastosłupa jest równa 20 cm. Graniastosłup przecięto płaszczyzną, ra wierającą krawędź podstawy i nachyloną do płaszczyzny podstawy pod kątem 60° Oblicz pole przekroju graniastosłupa tą płaszczyzną.

28. Objętość graniastosłupa prawidłowego trójkątnego wynosi 720√3 cm³, a wy- sokość graniastosłupa jest równa 20 cm. Graniastosłup przecięto płaszczyzną, ra wierającą krawędź podstawy i nachyloną do płaszczyzny podstawy pod kątem 60° Oblicz pole przekroju graniastosłupa tą płaszczyzną.

Zobacz!